We komen iedere derde woensdagavond van de maand (behalve de maanden Juli en Augustus) bij elkaar in De Eik in Slagharen.

Op deze avond staat de hobby fotografie centraal door middel van:

  • Het bespreken van door de leden gemaakte foto's;
  • Eventueel uitleg door ervaren leden;
  • Het bespreken van uiteenlopende thema's.

De leden gaan minimaal zes keer per jaar fotograferen op locatie. Meestal is dit op een zaterdag.

Buiten dat wordt er eventueel gefotografeerd op uitnodiging, Deze foto's kunnen mogelijk later te koop aangeboden worden via de site van Fotoslag. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken met de opdrachtgever.