Zaterdag 24 november 2012 zijn we met 15 leden, een prima opkomst, naar de dierentuin in Emmen geweest. Na het gebruikelijke begin met koffie, kon ieder zijn of haar eigen gang gaan in het park.

De mensen die buiten bleven hadden bij het maken van foto's zeker problemen met de mist die over het dierenpark hing. Echt helder werden de foto's niet, maar aan de ander kant gaf het zeker bij de dieren die op de savanne liepen wel een enigszins mysterieus effect.

Voor het maken van foto's binnen was veel geduld nodig. En dat lag zeker niet alleen aan de bewegende onderwerpen. Voor de lens (of objectief) droog was waren er zeker 10 minuten voorbij. Daarna kon je dan naar harte lust foto's maken in de Vlindertuin, het AmeriCasa en het Afrikahuis.

Tijdens de gezamenlijke lunch werden de eerste resultaten bewonderd. Na de lunch trok iedereen weer het park in om zich o.a. te werpen op het fotograferen van etende nijlpaarden en spelende, puberale olifanten. Na de warme koffie ter afsluiting konden we spreken van weer een geslaagd Fotoslag uitstapje.