Afgelopen donderdag 16 maart 2023 toog een zestal FotoSlag leden naar de Evenementenhal van Hardenberg om daar mee te werken aan de kandidaat tellingen van de Provinciale Staten en de Waterschap verkiezingen zoals die op 15 maart werden gehouden.

Waar de nacht van de 15e maart het aantal op de verschillende partijen uitgebrachte stemmen al werden geteld was het de 16e maart de opdracht om deze stemmen op kandidaat niveau uit te splitsen.

Nu is de FotoSlag deelname geenszins voortgekomen uit de ultieme wens om de hele dag gaan zitten tellen . Het was alleen wel weer een mooie mogelijkheid om wat geld in het FotoSlag laatje te brengen.

Tijdens de telling kregen de deelnemers regelmatig de opmerking van de telleider: “Wat zijn jullie snel”. Nou ja, we waren er natuurlijk ook niet heengegaan om koffie te drinken. Toch is het altijd weer fijn als een dergelijke opmerking over het functioneren wordt gemaakt.